För en fungerande skadeprocess

Skadeprocessen
– från inlämnad till uthämtad bil

Med en kvalitetssäkrad process garanteras att reparationen utförs tillförlitligt. Ta del av de nio steg en Skadespecialist jobbar efter och följ din bil från skadebesiktning till utlämning.

1. Första kontakt med skadeverkstaden sker vid ett besiktningsmöte.

Ett besiktningsmöte görs via telefon, mail eller genom att besöka verkstaden. Sker besiktningsmötet hos verkstaden kan en skadebesiktning göras direkt i mån av tid. De flesta Skadespecialister erbjuder även fotobesiktning.

2. Tillsammans med skadevärderaren görs en skadebesiktning av bilen.

I det här steget undersöks skadan och en uppskattning görs av vad behöver repareras. Upptäcks andra skador under besiktningen erbjuds även reparation av dessa. Skadevärderaren tillsammans med kunden går igenom kostnadskalkyl, garantianspråk, inlämningstid samt uppskattad utlämningstid.

3. En skadekalkyl upprättas och skickas till försäkringsbolaget för godkännande.

Svar sker vanligtvis samma dag eller nästkommande arbetsdag efter skadebesiktningen. Redan i det här stadiet beställs reservdelar så allt finns på plats då bilen lämnas in.

4. Innan inlämning av bilen görs en förplanering för att säkerställa att allt är på plats.

Under förplaneringen kontrolleras att; alla reservdelar och verktyg är på plats, alla delmoment är förbokade, eventuell ersättningsbil är bokad och att godkännande från försäkringsbolaget är klart.

5. Vid inlämningstillfället görs ytterligare en översyn av bilen.

Detta för att upptäcka eventuella skador som tillkommit sedan skadebesiktningen. Vid inlämnandet går servicerådgivaren igenom arbetet och säkerställer att kunden är införstådd med det arbete som ska utföras. Bilnycklar förvaras alltid inlåsta i godkänt säkerhetsskåp då de inte används.

6. Arbetsprocessen utförs; enligt tillverkarens anvisningar, med senaste teknik och av kvalificerad personal. 

Sitt- ratt- och golvskydd används alltid för att skydda kundens egendom. Efter varje delmoment utförs kvalitetskontroller som signeras av ansvarig. Bilen blir lika säker som innan olyckan och alla garantier fortsätter att gälla.

7.  Kvalitetskontroll efter utförd reparation.

Kvalitetskontrollen säkerställer att arbetet uppfyller våra högt ställda krav. Samtliga arbetsmoment utförs enligt tillverkarens anvisningar och varje steg dokumenteras och arkiveras.

8. Tillsammans med kunden går verkstaden igenom vad som åtgärdats på fordonet.

Ett kvalitetsbevis på utförd reparation utfärdas och överlämnas. Självrisk och eventuell hyrbil betalas.

9. Kunden kontaktas för att säkerställa att reparationen utförts enligt förväntan.

Inom ca en vecka blir kunden kontaktad och ombedd att dela med sig av upplevelsen vid skadereparationen.

Hitta din närmaste Skadespecialist

Kartan visar alla skadeverkstäder i Sverige som är certifierade Skadespecialister.

Visa skadeverkstäder