Kvalitetssäkrad skadeverkstad

Trygg och säker
skadereparation

Våra Skadespecialister är alla kvalitetssäkrade skadeverkstäder.

En Skadespecialist garanterar alltid att bilen reparerats enligt tillverkarens anvisningar, med senaste teknik av personal utbildad enligt Volkswagen Groups utbildningsprogram. Dessutom används alltid Originaldelar. Allt för att garantera kvaliteten och ge dig trygghet på vägarna.

Certifierade skadeverkstäder
som kan din bil

Alla Skadespecialister jobbar med säkra reparationer så att du ska få fortsatt trygga mil på vägarna.

 • Tillverkarens reparationsanvisningar
  Hos en Skadespecialist följs alltid de reparationsanvisningar som tillverkaren utarbetat och du kan vara säker på att reparationen utförs fackmannamässigt.
 • Utbildning
  Personalen genomgår fortlöpande utbildningar och certifieringar enligt tillverkarens föreskrifter för skadereparatörer och lackerare.
 • Utrustning och verktyg
  En Skadespecialist använder alltid den utrustning och de verktyg som rekommenderas av tillverkaren för att säkerställa högsta reparationskvalitet.
 • Reservdelar
  Vid samtliga reparationer används uteslutande Original reservdelar för att din bil ska vara lika säker och tillförlitlig som innan skadetillfället.
 • Kvalitet
  Kvaliteten följs kontinuerligt upp genom verkstadens interna kvalitetsprogram samt via externa opartiska kvalitetskontroller.
 • Garantier
  Efter en reparation behåller bilen gällande garantier eftersom tillverkarens reparationsanvisningar och föreskrifter efterlevs.

Kvalitetssäkrad Skadeverkstad

Quality Check är riktlinjer framtagna av branschorganisationerna BIL Sweden och MRF. Syftet med riktlinjerna är att fungera som stöd för skadeverkstäderna så att de arbetar mer systematiskt och på så sätt levererar högre kvalitet.

Riktlinjerna har BIL Sweden och MRF utarbetat tillsammans med sina medlemmar i nära samarbete med försäkringsbolag och fordonstillverkare. Riktlinjerna innehåller det branschen anser vara miniminivåer för att kunna utföra ett fackmässigt jobb på en skadeverkstad. Individuella krav från försäkringsbolag och biltillverkare kommer fortfarande att finnas. Via en årlig tredjepartsrevision kontrollerar man att gällande krav uppfylls. Läs mer på www.riktlinjerskadeverkstad.com.

Samtliga Skadespecialister uppfyller kraven för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad.

Hitta din närmaste Skadespecialist

Kartan visar alla skadeverkstäder i Sverige som är certifierade Skadespecialister.

Visa skadeverkstäder